Barcelona des del Putxet

Associació de veïns i amics del Putxet

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

 

Contacte:
Associació de Veïns i Amics del Putxet
c. Marmellà 13
08023 Barcelona
Telèfon: 669306164
email: avputxet@hotmail.com

tornar

HISTORIA

A les 21 h del dia 4 de maig del 1996,  un grup de persones del barri, encapçalades per Mónica Marambio, es van reunir com a COMISSIÓ DE VEINS per fundar i constituir l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DEL PUTXET.

En data 12 de Setembre del 1996  la Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia, Direcció General de Dret i d'Entitats Juridiques, atès que s'han complert les disposicions vigents, l'article 22 de la Contitució i l'article 9, punt 24, de l'Estatud d'Autonomia de Catalunya, la Llei d'associacions de 24 de desembre de 1964 i disposicions complementaries, el Reial- decret 3526/1981, de 29 de desembre, el Decret 159/1984, de 19 de juny i l'Ordre de 20 d'abril de 1982,  la va inscriure i certificá en el Registre d'associacions de la Generalitat, en la qual se li va atribuir el nº 18508 de la secció 1ª   CIF  G-61208260.

 

FINALITAT

Promoure i defensar devant qui correspongui millores en el barri que incrementin la qualitat de vida dels seus veïns.

Dur a terme activitats artístiques, esportives, recreatives, d'esbarjo, culturals i els seus derivats.

Promocionar espectacles i reunions socials.

Celebrar conferencies  i exposicions sobre temes tècnics, artístics i culturals

Fomentar un esperit de convivencia cívica i de bon veïnatge.

Establir relacions i fórmules de co-laboració i coordinació amb altres entitats que tinguin un interessos similars.

 

TERRITORI

L'Associació desenvoluparà les seves activitats en l'àmbit territorial de Barcelona, centrant les mateixes al districte 08023 de Barcelona, Sarriá-Sant Gervasi i especialment als carrers del barri del Putxet i la seva zona de influència, així com tots els carrers que l'envolten i específicament amb els límits geografics delimitats pel carrer General Mitre pel costat inferior, la banda dels números senassos del carrer República Argentina pel costat dret, la Ronda de Dalt pel costat superior, i la Av. Tibidabo pel costat esquerre.

 

QUI SOM

Som un grup de veïns amb vocació, que sense ànim de lucre, ni compromesos amb cap partit polític, treballem per millorar el nostre barri.

Després de vuit anys la Mónica Marambio i alguns dels seus companys van creure oportú donar pas a altres  persones per renovar i estimular l'associació, per aixó en la 8ª Assemblea General de Socis , celebrada en data 30 de març de 2004 va quedar contituida la següent Junta:

President: Francesc Ribera, Vice-President: Jaume Serra, Secretaria: Christel Becket, Tresorera: Neus Borras, Vocals: Llorenç Macias, Jordi Victoriano, Nuria Rocamora, Ana Daza, Montserrat Soteras, Margarida Tura, Javier Herreros, Mª Isabel Perez.

Actualment som 163 socis.

Les Associacions de Veíns no disposen de medis propis per a desenvolupar les seves activitats, per la cual cosa la teva afiliació es fonamental.

La força d'una Associació es evaluada pels polítics pel nombre de socis que té.

Si creus en la solidaritad i el respecte, si t'agraden les zones verdes, l'aire pur, si t'interessa la cultura i l'esport, si vols lluitar per un barri millor, uneix-te a nosaltres.