Instruccions:

1) Ompliu les dues parts del formulari
2) Imprimiu aquesta pàgina amb la vostra impresora (per fer-ho podeu fer CLIC AQUÍ)
3) Signeu degudament cada part
4) Envieu-lo per correu ordinari a la següent adreça:


"Associació de Veïns i Amics del Putxet"
c. Marmellà 13 "Espai Putxet" 08023-Barcelona Tel.669306164 - avputxet@hotmail.com - www.avputxet.org
NIF: G61208260 - Núm Registre 18508 Secció 1ª

Full d'inscripció
 

Dades personals:

Cognoms: Nom:
NIF: Data de naixement:
Professió: Adreça email:
Adreça: Codi Postal:
Telèfon: Telèfon mòbil:

Dades bancàries:

Nom i cognoms del titular:
Entitat bancària: Agència:
Número de compte IBAN:

Quota anual: 22 euros
Disposo de temps lliure per a participar activament             Signatura del soci:

            Data:

Per donar al vostre Banc o Caixa:

Sr Director de
Sol·licito que a partir d'aquesta data i fins a nou avís, carregui al meu compte l'import del rebut anual corresponent a la quota de soci/sòcia de l'Associació de Veïns i Amics del Putxet lliurat a nom de:

Titular del compte o llibreta:

Nom i cognoms:
Adreça:
Número de compte:        Signatura del titular del compte:

            Data: